11 Nisan 2018, 10:11 Yazar : BARIŞ YEMAN
Klima montajında dikkat edilecek konular
İç ve dış ünitenin montajının yapılacağı yerin seçimi klimanın performansını etkileyen en önemli unsurdur. Montaj sırasında servis el kitapçığında belirtilen mesafe ve uyarılara mutlaka uyulmalıdır.  İç unitenin yerini belirlerken; 
 
 
Ünitenin kurulduğu yerin yakınında ısı ve nem kaynağı bulunmamalıdır.
Ünitenin önünde hava giriş-çıkışını engelleyecek herhangi bir cisim bulunmamalıdır
 
Odanın hava devirdaimine uygun bir noktası seçilmelidir.
 
 
Tahliye hattının kolayca kurulabileceği bir yer seçilmelidir.
Cihazın çıkaracağı gürültü gözönüne alınarak bir yer seçilmelidir.
Ünite kapı ağızlarına konulmamalıdır.
 
 
İç unite montajı yapılırken belirtilen mesafelerin korunmasına özen gösterilmelidir.
 
İç unite mümkün olduğu kadar aşağıya kurulmalıdır. Özellikle ısıtma konumunda çalıştırılacak mekanlarda bu noktaya dikkat edilmelidir.
Dış ünitenin yeri belirlenirken;
 
Ünitenin doğrudan güneş ısınlarına veya yağmura maruz kalmaması için üzerine koruyucu konacak olursa, koruyucunun kondanserin ısı salınımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
Dış unite, evcil hayvan veya bitkilerin dışarı verilen sıcak havadan etkilenmeyeceği bir yere yerleştirilmelidir.
Dış unite montajı yapılırken şekilde gösterilen mesafelerin korunmasına özen gösterilmelidir Adana Klima Montajı
 
İç ve dış unite kurulurken dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda, klima kapasitesine uygun boru uzunluğu ve yükseklik farkına dikkat edilmelidir.  
 
Standart boru boyunun aşılması halinde, ilave her metre için 20 gr. soğutucu akışkan ilavesi yapılır.  2007 öncesi ürünlerde standart boyu  7,5 metreydi. 2007 sonrası ürünlerinde standart boru boyu 5 metredir. Standart boru boyu 5 metreyi aşarsa ilave her metre için yine 20 gr gaz şarjı yapılır. 
2007 yılında model kodları değişmedi, 2006 model kodları ile üretim devam etmektedir. Bu durumda eğer iç ünite ve dış ünite üretim yılları farklı ise ilave gaz şarjı hesabı dış üniteye göre yapılır. 
 
Askı sacı duvarda teraziye alınır. Vida delikleri işaretlenir, Delikler delinir, dübeller çakılır ve askı sacı duvara 5 vida ile sabitlenir. Son olarak su terazi ile askı sacının dengede olduğu tekrar kontrol edilir. 
 
İç ünitenin yukarıdan öne doğru sarkarak titreşim veya fanın saşiye sürtme sesine neden olmaması için eksik sayıda vida ile askı sacı duvara asılmamalıdır.
 
İç ünite ara bağlantı borusu, borunun duvardan çıkış yerine uygun olarak bükülür. Montaj durumuna göre ara bağlantı borusu 5 farklı yönde bükülebilir.
Sağdan çıkış
Sağ arkadan çıkış
Aşağıdan çıkış
Soldan çıkış
Sol arkadan çıkış
 
İç unite bağlantı borusu açılırken ve bükülürken boruda hasara neden olmamak için yavaş hareket ettirilmeli ve köşeden elle desteklenmelidir. Özellikle borunun sağdan çıktığı durumlarda boru bükümü çok kritiktir.
 
Borunun hatalı bükülmesi sonucunda özellikle köşe noktalarında kesit daralması veya kırılma oluşacaktır. 
Boruda kesit daralması olması halinde akışkan sesi şikayeti oluşacaktır. 
Borunun kırılması durumunda ise gaz kaçağı meydana gelecektir. 
 
Ara bağlantı borusu üzerinde bulunan yay hatalı büküm sonucunda oluşacak kesit daralmasını ve kırılmayı engellemez.
 
Bildiğiniz gibi su tahliye hortumu plazmalı model klimalarda ayrı olarak verilmektedir. Su tahliyesinin yönüne göre hava çıkış kanalının sağ veya sol tarafına su tahliye hortumunun bağlantısı yapılır. Bağlantı yapılmayan tarafta tahliye deliğini kapatan tapanın sıkılığı kontrol edilir. 
 
Su tahliye hortumunun montajında yoğuşan suyun iç ünite tavasından taşmaması için şu konulara dikkat etmeliyiz. 
Su tahliye hortumunun ucu bir su giderine veya bidon gibi kapalı bir kap içerisine daldırılmamalı,
Duvardan çıkış eğimi ters yönde olmamalı,
Su tahliye hortumu ile zemin arasındaki mesafe 50 mm’den az olmamalı,
Su tahliye hortumu montajı sırasında sehim yapmamalı,
 
İç ünite ile ara bağlatı borularının montajını yapmak için iç ünite borularından tapalar sökülür. Havşalar birbirini karşılayacak şekilde borular yerleştirilir. Havşa ile rakor yüzeyi birbirini karşılamalı ve havşa yüzeye iyi oturmalıdır. Rakor öncelikle elle tutturulmalı ve  daha sonra anahtar yardımıyla sıkılmalıdır. Borulara zarar vermemek için rakorlar kontra tutulmalıdır.
 
İç ve dış ünite montajında uygun uzunlukta ara bağlantı borusu kullanılmasına dikkat edilmlelidir. Böylelikle havşa açma işlemene gerek duyulmayacaktır.
 
Yine de ara bağlantı borusunun uzun geldiği durumlarda ara bağlantı borusu uygun şekilde boru makası ile 90º olacak şekilde kesilir. Boruların uçlarındaki çapaklar temizlenir. Çapaklar uygun şekilde temizlenmez ise, gaz kaçağı meydana gelebilir. Metal tozlarının borunun içine kaçmaması için, boruyu aşağı doğru tutulur.
 
Boru kesim işlemi tamamlandıktan sonra havşa açma işlemine geçilir. Bakır borunun ucunu, yaklaşık 0 ila 1 mm yukarıdan havşa takımına bağlanır. 
 
Havşa açma işleminde manuel havşa takımı yerine, havşaların doğru ve standart açılması açısından torklu havşa takımının kullanılması gerekmektedir.
 
Havşa açma işlemi tamamlandıktan sonra havşa kontrol mastarı yardımıyla uygunluğu kontrol edilir. Uygun olmayan havşa kesilerek yenisi açılır.
 
Havşa kontrol mastarı üzerinde bulunan deliklerden uygun olan çaptaki ile kontrol edilir. Havşa bir delikten geçerken diğerinden geçmemelidir.
 
Uygun olmayan formdaki havşalar gaz kaçağı için ana sebeplerin başında gelir.
 
Büyük havşa
Havşa çapı olması gerekenden büyük ise havşa rakordan taşarak ezilir ve gaz kaçağna sebep olur.
 
Küçük havşa
Havşa çapı olması gerekenden küçük ise havşa rakor yüzeyine tam olarak oturamadığından  gaz kaçağına sebep olur.
 
Ara bağlatı borusunun bağlantısı yapıldıktan sonra borularla birlikte ara bağlantı kablosu ve su tahliye hortumu biraraya getirilerek dekoratif bant ile sarılır ve aralıklarla bantlanır. 
 
Su tahliye hortumu, tahliyenin rahat olabilmesi için alta kalmalıdır. 
 
Bu esnada su tahliye hortumunun ezilmemesine dikkat edilmelidir.
 
Haberleşme kablosunun çok gergin olmaması için uç kısmı, iç üniteye bağlantının yapıldığı taraftan yeterince gevşek bırakılır.
 
Yağmur suyunun içeriye girmemesi için sarım yönü önemlidir. Sarım yönü akışı engellemeyecek şekilde üstte kalmalıdır. Aksi takdirde akış yününde bant aralarından su içeri girecektir.
 
Dış ünitenin duvara asılması için askı setinden çıkan askı ayakları kullanılır. Askı ayakları teraziye alınarak duvara delik delinir. Askı ayağı üst taraftan saplama, pul ve somun, alt taraftan dübel ve vida ile duvara sabitlenir.
 
Montajın güvenliği açısından saplama çok önemlidir.
Tuğla duvarlarda kesinlikle çelik dubel kullanmayınız.
 
Plastik dubel için delinecek deliğin derinliği dubel boyundan fazla olmalıdır. 
 
Bu sayede vida, dubelin arkasına geçerek kendi 
üzerinde toplar ve şişmesini sağlar.
 
Dış ünite ile askı ayaklarının arasına takoz lastikleri mutlaka doğru şekilde monte edilmelidir. Dış ünite kaynaklı titreşimin duvardan oda içersine iletilmemesi için mutlaka takoz lastikleri kullanılmalıdır.
 
Dış ünitenin taşınması sırasında, üniteyi taşımadan önce kontrol kutusu kapağından çekerek kapağın güvenirliğini kontrol ediniz.
 
Dış ünite askı ayakları üzerine yerleştirildikten sonra dış ünitenin dengesi su terazi ile kontrol edilmelidir. Terazide olmayan dış üniteden kışın su akıtıyor şikayeti alınacaktır.
 
Dış ünitenin iç üniteden daha yukarıya montajının yapıldığı yerlerde, ara bağlantı boru  uzunluğu 5 metreden uzun ise, ara bağlantı borusunda dönüş borusu üzerine mutlaka yağ kapanı yapılmalıdır. 
 
Yağ kapanı ara bağlantı borusunun ortasına yapılır. Yağ kapanının borunun uç kısımlarına yapılması uygun değildir. 
 
Yağ kapanı servis yedek parçası olarak temin edilebilir. Ara bağlantı borusunda dönüş borusu orta yerinden yağ kapanı boyuna uygun mesafe kadar kesilir. Her iki ucuna havşa açılır. Yağ kapanı, dönüş borusunda kesilen aralığa yerleştirilerek her iki ucundaki rakorlar sıkılır. 
 
Yağ kapanı kullanılmayan sistemlerde kompresöre yeterli miktarda yağ dönüşü olamayacağı için bir süre sonra sistemde tıkanmalar veya kompresörde sıkışma şeklinde arızalar meydana gelecektir.
 
Ara bağlantı borularının montajı tamamlandıktan sonra vakum işlemi için bağlantı yapılır ve vakum işlemi başlatılır. Vakum işlemi sistemdeki hava ve nemin giderilmesi için önemlidir. Vakum işlemi yapılan klimanın performansı daha yüksek, çektiği güç daha düşük olacaktır. Vakum işlemi, sistem vakuma düştükten sonra 30 dakika kadar daha devam eder.  
 
Vakum işlemi tamamlandıktan sonra 5 dakika beklenerek vakum manometresi gözlenir. İbrenin yükselmesi sitemde kaçak olduğunu gösterir. İbre sabit kalıyorsa vakum işlemi tamamlanır.  
 
Vakum süresince ürünün elektrik kablo bağlantıları, iç ünitede su testi, uzaktan kumandanın duvara sabitlenmesi, dış ünite su tahliye hortumunun takılması gibi diğer işlemler tamamlanır. 
Montaj işlerinin planlamasını bu sıra ile yapılırsa ürünün vakum edilmesi için yeterli süre bulunacaktır.
 
Elektrik kablolarının montajında elektriksel güvenlik açısından, gerek buat içersinde gerekse de kabloların ek yapılmasında, kablo birleştirme işlemleri ek muf parçalar kullanılarak yapılmalıdır. 
Ekmuf parçaları, servis yedek parçası olarak temin edilebilmektedir.  Buat bağlantıları ve kablo ekleme işlemleri için iki ayrı kesitte olmak üzere 4 farklı bağlantı elemanı bulunmaktadır. 
 
Son olarak elektriksel güvenlik açısından önemli bir iki noktayı daha vurgulayalım. 
 
İlki klima kapasitesine uygun olarak verilen gecikmeli tip otomatik sigortayı mutlaka kullanmalıyız. 
 
Ürünü kesinlikle fişle prize bağlamamalıyız.  
 
Direkt fişle prize takılı olan klimalarda yangın riski çok büyüktür.
 
Ürün elektriği buattan alınacaksa elektrik kablo kesitinin uygunluğu kontrol edilir.
 
Ürüne topraklama kablosunu mutlaka bağlamalıyız.
 
Montajla ilgili hepimizin iyi bildiği noktaları birkez daha gözden geçirmiş olduk. Unutmayalım, bizleri Arçelik olarak ön plana çıkaran müşteriye iyi hizmet sunma  anlayışımızdır. Özellikle ürününü kendisi ile birlikte montajının da ön plana çıktığı bir ürün olan klima montajlarında küçük ayrıntılara dikkat ederek müşteri memnuniyetini tam olarak alacağımıza inanıyoruz.